HỘI THẢO QUỐC TẾ

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO VÀ CƠ HỘI CHO CÁC Ý TƯỞNG KINH DOANH KHỞI NGHIỆP

Phát triển năng lực sáng tạo của nguồn nhân lực quyết định sự thành công và thịnh vượng của một quốc gia. Các quốc gia hùng cường, đáng sống nhất trên thế giới như các nước khối Bắc Âu, Đức, Italy, Hà Lan, Mĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Úc, Singapore… là những quốc gia có nhiều phát minh sáng tạo. Trung Quốc với nền văn hóa và những phát minh lâu đời, luôn đổi mới và sáng tạo trong thời đại ngày nay đã giúp đất nước này trở thành một nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. Israel, một quốc gia khởi nghiệp với nhiều phát minh khoa học công nghệ đã làm cho thế giới phải ngã mũ khâm phục. Nước Nga đã lấy lại vị thế cường quốc trên thế giới nhờ những phát minh mới trong lĩnh vực quốc phòng. Việt Nam muốn trở thành một quốc gia hùng cường thì cần có nguồn nhân lực có năng lực sáng tạo. Li Weiwu – một nhà nghiên cứu kinh tế nổi tiếng của Trung Quốc khẳng định rằng: Tiền bạc thì có thể vay và trả nhưng nguồn nhân lực có kĩ năng sáng tạo thì khó để tìm được và chỉ có thể có được thông qua giáo dục và đào tạo.

Trong xu thế chung, Việt Nam cũng đang chuyển mình, quyết định trở thành một nước có nền kinh tế tri thức dựa trên công nghệ cao và nguồn nhân lực chất lượng cao. Kinh doanh khởi nghiệp được xem như là động lực để phát triển kinh tế của đất nước mà cốt lõi của kinh doanh khởi nghiệp chính là sáng tạo. Năm 2017 Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị ASEM lần thứ 13 với chủ đề giáo dục sáng tạo – sáng kiến do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khởi xướng tại hội nghị ASEM lần thứ 12. Để đạt được mục tiêu phát triển của đất nước và để ý tưởng về Việt Nam - quốc gia khởi nghiệp - thì không còn con đường nào khác là đầu tư để phát triển các năng lực sáng tạo cho người Việt Nam đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước hiện tại và trong tương lai. Nhà trường có trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực có các kĩ năng sáng tạo. Để làm được việc này trường học cần liên kết với các tổ chức kinh doanh, khởi nghiệp và các tổ chức xã hội. Nhiều tổ chức kinh doanh và khởi nghiệp trên thế giới đã kinh doanh thành công trong lĩnh vực phát triển năng lực sáng tạo.

Với 6 chuyên gia ở 6 nước nổi tiếng về phát minh sáng tạo và đang nghiên cứu sâu và đang làm tư vấn hay lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sáng tạo, họ sẽ mang đến Việt Nam những kinh nghiệm từ các nước giúp các tổ chức kinh doanh, khởi nghiệp ở Việt Nam tìm thấy các cơ hội để cùng với các nhà giáo dục đẩy mạnh việc phát triển năng lực sáng tạo thông qua các nghiên cứu và các ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh và sinh viên.

MỤC TIÊU của hội thảo: Hội thảo này có 2 mục tiêu chính:

  1. Giúp các nhà giáo dục và các nhà kinh doanh, khởi nghiệp hiểu rõ hơn về sáng tạo, phát triển năng lực sáng tạo cho người học, người lao động và của tổ chức; cách thức các nhà khởi nghiệp, các doanh nhân trên thế giới đã và đang phát triển các ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực này.
  2. Tạo lập mối quan hệ hợp tác giữa các nhà giáo dục và các nhà kinh doanh, khởi nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy mạnh hơn các nghiên cứu và các mô hình sáng nghiệp trong lĩnh vực phát triển năng lực sáng tạo cho nguồn nhân lực ở Việt Nam. 

Date: 11-12 August, 2017

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢOPhòng hội nghị 901, tòa nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thành phần tham gia: Các nhà khoa học, lãnh đạo các trường học, giảng viên, giáo viên, các doanh nhân, các nhà khởi nghiệp, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực sáng tạo và sáng nghiệp.